Αναγνώριση του Προγράμματος Πολιτικού Μηχανικού του Πανεπιστημίου Νεάπολις από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ).

Η εκπαιδευτική του φιλοσοφία μπορεί καλύτερα να γίνει κατανοητή υπό το πρίσμα της γενικής αποστολής του Πανεπιστημίου Νεάπολις, η οποία είναι η επιδίωξη της αριστείας στη διδασκαλία, την έρευνα και την προσφορά υπηρεσιών στην τοπική κοινωνία.


Το Τμήμα Μηχανικής, της Σχολής Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Νεάπολις, ανακοινώνει ότι το νεοσύστατο προπτυχιακό Πρόγραμμα Πολιτικού Μηχανικού έχει πρόσφατα αναγνωρισθεί επίσημα από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) και έχει αναρτηθεί στον σχετικό κατάλογο στην ιστοσελίδα του.

Το Πρόγραμμα Πολιτικού Μηχανικού του Πανεπιστημίου Νεάπολις είναι ένα πλήρους φοίτησης τετραετές πρόγραμμα, διαρθρωμένο σε οκτώ εξάμηνα σπουδών.  Αντανακλά την επιθυμία του Ιδρύματος για ανάπτυξη διεπιστημονικών μαθημάτων και την αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας και έρευνας προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας. Το πρόγραμμα συμπληρώνει τα υφιστάμενα προγράμματα της Σχολής και συμβάλει στην οικοδόμηση της ερευνητικής ικανότητας αυτής με την προσέλκυση ακαδημαϊκών με μεγάλη εμπειρία στη διδασκαλία, την έρευνα και την επαγγελματική εφαρμογή. Η εκπαιδευτική του φιλοσοφία μπορεί καλύτερα να γίνει κατανοητή υπό το πρίσμα της γενικής αποστολής του Πανεπιστημίου Νεάπολις, η οποία είναι η επιδίωξη της αριστείας στη διδασκαλία, την έρευνα και την προσφορά υπηρεσιών στην τοπική κοινωνία.

Το πρόγραμμα διατηρεί το δικό του χαρακτήρα, παρά το γεγονός ότι η διάρθρωσή του έχει λάβει υπόψη τα ακόλουθα:

  • Την εναρμόνιση με τις ακαδημαϊκές και τεχνολογικές απαιτήσεις της χώρας, όπως αυτές προδιαγράφονται στα προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών των Κρατικών της Πανεπιστημίων.
  • Το ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο των αντίστοιχων προγραμμάτων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, προσεγγίζοντάς το χωρίς υπέρβαση του κατάλληλου αριθμού μαθημάτων.
  • Την υψηλή έρευνα και τις πρακτικές δυνατότητες που προσφέρουν τα αντίστοιχα προγράμματα των Βρετανικών Πανεπιστημίων.
  • Τις επαγγελματικές απαιτήσεις που θέτει το Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου.
  • Τις ιδιαιτερότητες και τις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κατασκευαστικής βιομηχανίας.

Όλα τα ανωτέρω μαζί με την εξαιρετική Τεχνολογική Υποδομή και τα σύγχρονα Εργαστήρια Μηχανικής που διαθέτει η Σχολή, εκφράζονται και δικαιολογούνται πλήρως με την πρόσφατη αναγνώριση του Προγράμματος Πολιτικών Μηχανικών από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου.

What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Αναγνώριση του Προγράμματος Πολιτικού Μηχανικού του Πανεπιστημίου Νεάπολις από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ).

log in

Become a part of our community!

reset password

Back to
log in
Choose A Format
Gif
GIF format