Σεμινάριο Επαγγελματικής Πιστοποίησης Επιδοτημένο από την ΑΝΑΔ

To πρόγραμμα είναι επιδοτημένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού  με  ποσοστό  χορηγίας  80% για όλες τις εταιρείες και οργανισμούς ανεξαρτήτως μεγέθους,  και θα υλοποιηθεί   στις 04 Δεκεμβρίου στις  εγκαταστάσεις του Cyprus College στην Λευκωσία.


IFRS Update: IFRS 16 – Leases & IFRS 15 – Revenue from Contracts with Customers

Η Σχολή Επαγγελματικών Σπουδών του Cyprus College,  εγκεκριμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ) στη Λευκωσία , προσφέρει το πρόγραμμα κατάρτισης  IFRS Update: IFRS 16 – Leases & IFRS 15 – Revenue from Contracts with Customers .  Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εφαρμόζουν τις αρχές των συγκεκριμένων προτύπων κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα IFRS καθώς και να κατανοούν και να αναλύουν οικονομικές καταστάσεις, ενσωματώνοντας λογιστικά στοιχεία που καλύπτονται από αυτά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.To πρόγραμμα είναι επιδοτημένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού  με  ποσοστό  χορηγίας  80% για όλες τις εταιρείες και οργανισμούς ανεξαρτήτως μεγέθους,  και θα υλοποιηθεί   στις 04 Δεκεμβρίου στις  εγκαταστάσεις του Cyprus College στην Λευκωσία. Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων στο πρόγραμμα, παρακαλώ όπως δηλώσετε έγκαιρα τη συμμετοχή σας

Για περισσότερες πληροφορίες  ή και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να αποτείνεστε  στην Σχολή   Επαγγελματικών Σπουδών του Cyprus College  στο τηλ 22.713230 ή ηλεκτρονικά  στο  s,[email protected]

What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Σεμινάριο Επαγγελματικής Πιστοποίησης Επιδοτημένο από την ΑΝΑΔ

log in

Become a part of our community!

reset password

Back to
log in
Choose A Format
Gif
GIF format